Köpsågverken i södra Sverige

Sag i Syd-1Sag i Syd-2Sag i Syd-3Sag i Syd-4Sag i Syd-5

Såg i Syd

De privata köpsågverkens organisation i södra Sverige

Såg i Syd är de privata köpsågverkens organisation i södra Sverige. Geografiskt innbär detta hela Götaland samt Södermanland och Närke.

Alla medlemsföretagen hanterar trä. Huvudsakligen genom egen försågning, men i många fall genom hyvling och annan vidareförädling, eller genom handel med sågade trävaror. 

Läs mer om oss →

Stipender ur Såg i Syd's Jubileumsstiftelse 2017

Stipendienämnden har vid sammanträde den 22 februari 2017 beslutat dela ut stipendier till två, av totalt sju sökande stipendiater.

1. Doktorand Djordje Popovic, Jönköping university har fått bidrag till sitt nuvarande forskningsprojekt med syfte att öka kunskapen om hur processplattformar inom industriellt trähusbyggande kan förbättras.

2. Doktorand Henry Persson, KTH, Stockholm har fått bidrag för att kunna delta vid den internationella biomassakonferensen i Stockholm 12-15 juni 2017 samt kostnadstäckning för förberedelser av slutliga experimentella försök och analyser.

Vinnare av 2016 års sågverkslotteri blev Lars Byrmo i Vaggeryd. Vi säger GRATTIS och hoppas att den ihopfällbara trästegen från Träbiten i Tenhult skall komma till nytta!

Aktuellt

En berättelse om svenskt trä

Skog och trä är en förnyelsebar resurs som bidrar till en hållbar framtid. Trä ger exportinkomster. Skog och trä skapar sysselsättning och en levande landsbygd. Sverige skogstillgångar av både barr och löv ökar sedan hundra år. Det torde finnas en otrolig potential för kommande generationer att med rätt kunskap tillvarata denna oändliga resurs.