Köpsågverken i södra Sverige

Sag i Syd-1Sag i Syd-2Sag i Syd-3Sag i Syd-4Sag i Syd-5

Personal & Kontakt

PerArne Nordholts
VD
(MD)

HK Jönköping
+46 36-34 30 01
+46 70 483 15 00
perarne.nordholts@sagisyd.se

Ann-Louise Backtén
Ekonomi / Administration
(Financial manager)

HK Jönköping
+46 36-34 30 00
al.backten@sagisyd.se

Göran Karlsson
Skogscertifiering för PanCert AB

Växjökontoret
+46 36 34 30 02
+46 70 583 40 98
goran.karlsson@sagisyd.se