Köpsågverken i södra Sverige

Sag i Syd-1Sag i Syd-2Sag i Syd-3Sag i Syd-4Sag i Syd-5

Skog & Såg

Vid årsskiftet 2012/2013 upphörde Tidningen Skog & Såg att ges ut i pappersupplaga. Från och med nr 1/2013 kommer den istället att produceras enbart som pdf och läggas ut på denna hemsida. Innehållsmässigt sker en reducering av materialet till att fokuseras på ledare och marknadsanalyser. 

Äldre nummer av Skog & Såg kan nås via länken till vänster.

Senaste numret