Medlemsföretagen

Sag i Syd-1Sag i Syd-2Sag i Syd-3Sag i Syd-4Sag i Syd-5

Medlemsföretag N

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

NILSSON TRÄVARU AB, HERMAN
Göte & Mats Åborn

Box 48
579 02 Berga
E-post: mats@hn-tra.se
Telefon: 0491-590 10,
0491-590 20
Telefax: 0491-590 40

Hyvleri

NYDALA TRÄVARU AB
Ingemar Lindman

Nydala 1
570 03 VRIGSTAD
E-post: mail@nydalatra.se
Telefon: 0382-56 19 00
Telefax: 0382-310 54

Cirkelred

Kapacitet: 6 

Hyvleri