Köpsågverken i södra Sverige

Sag i Syd-1Sag i Syd-2Sag i Syd-3Sag i Syd-4Sag i Syd-5

Såg i Syd

De privata köpsågverkens organisation i södra Sverige

Såg i Syd är de privata köpsågverkens organisation i södra Sverige. Geografiskt innbär detta hela Götaland samt Södermanland och Närke.

Alla medlemsföretagen hanterar trä. Huvudsakligen genom egen försågning, men i många fall genom hyvling och annan vidareförädling, eller genom handel med sågade trävaror. 

Läs mer om oss →

Stipender ur Såg i Syd's Jubileumsstiftelse 2016

Vi kommer under 2016 att dela ut stipendier ur Såg i Syd's Jubileumsstiftelse.

Stipendiet kan sökas av enskilda personer, organisationer och institutioner.

Ansökan om stipendium skall vara Såg i Syd tillhanda senast den 8 februari 2016.

Läs mer→

Vinnare av 2015 års sågverkslotteri blev Eva Fredriksson i Trånghalla. Vi säger GRATTIS och hoppas att den ihopfällbara trästegen från Träbiten i Tenhult skall komma till nytta!